Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przeglądnięcie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) celem wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986).Nowa, dodatkowa zawartość list oczekujących dotyczy następujących danych:

1) identyfikatora miejsca udzielenia świadczenia;

2) kodu ustalonego między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, identyfikującego listę oczekujących (w każdym przypadku);

3) unikalnego numeru identyfikacyjnego karty onkologicznej oraz kodu etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, przyjmującego wartość określoną w tabeli nr 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia – ustalanego na podstawie karty onkologicznej przedstawionej przez świadczeniobiorcę (w przypadku listy dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym);

4) informacji o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10b ustawy;

5) informacji o przywróceniu na listę oczekujących w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy.

Powyższa regulacja dotyczy w pierwszej kolejności wszystkich list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej (tzw. kolejki do komórki). Jest to przeważająca część list oczekujących w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W tym zakresie pakiet kolejkowy nie wszedł zatem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Do dnia 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający powyższych świadczeń mieli wprowadzić do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczeń dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. nowa zawartość list oczekujących prowadzonych we własnym systemie informatycznym, poza kolejkami do komórek, dotyczy następujących świadczeń:

- implantacji, założenia, umiejscowienia lub przemieszczenia wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu [02.931];

- wszczepienia albo wymiany stymulatora nerwu błędnego [04.941];

- świadczeń tomografii komputerowej;

- badań genetycznych;

- leczenia aparatem ortodontycznym [23.2402; 23.2401; 23.2310];

- leczenia protetycznego [23.3102; 23.3103; 23.3104; 23.3105];

- świadczeń gwarantowanych z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) – oprócz programów lekowych: leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i leczenia stwardnienia rozsianego;

- świadczeń gwarantowanych znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie są wymienione w pkt I–IV załącznika nr 11 i zostały wskazane w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnej listy.

Tego samego dnia weszła również w życie nowa zawartość list oczekujących prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to następujących świadczeń:

- świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń:

 

Zakres świadczeń

w poradniach

specjalistycznych

Kody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach

o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych

1

Świadczenia z zakresu

onkologii

1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci;1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii

2

Świadczenia z zakresu

ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

3

Świadczenia z zakresu

kardiologii

1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

4

Świadczenia z zakresu

endokrynologii

1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

- świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Do dnia 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający powyższych świadczeń mieli wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Te listy oczekujących należy prowadzić w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE). Potwierdza to komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.


Szkolenie:  Pakiet kolejkowy (ze zmianami od 1 kwietnia 2015 r.) i onklogiczny.

 

 Na szkolenie zaprasza prowadzący mec. Wojciech Haniszewski 

 Szkolenie online z ceryfikatem + 30-dniowy dostęp do retransmisji

Dowiedz się więcejautor/ źródło: Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

Adwokat Wojciech Haniszewski to dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Anafilaksja jest najcięższym rodzajem alergii. Może zagrażać życiu


Obrzęk, trudności z oddychaniem, duszność, zasinienie skóry, omdlenie, przyspieszone bicie serca – takie objawy mogą świadczyć o tym,…Redakcja

Kardiologia Prewencyjna 2015 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy

Podczas tegorocznej Konferencji "Kardiologia Prewencyjna " poruszone zostaną zagadnienia związane z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie kardiologii prewencyjnej. Zostaną także zaprezentowane…
INFONFZ/PTK
Konferencje
Redakcja

AOTM: będą kolejne rekomendacje?

Przedmiotem oceny członków Rady Przejrzystości będzie osiem substancji czynnych stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. Chodzi o: •    Deferazyroks w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10:…
Portale Medyczne
Farmacja

Świadomość Polaków na temat przewlekłych chorób…

Senat wydłużył obowiązywanie papierowej dokumentacji medycznej

Nowelizacja wydłuża o trzy lata termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Obecna ustawa nakłada na podmioty lecznicze obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia tego roku. Po nowelizacji…
Ekspert
Redakcja

Tajny program w Norwegii: przez lata lekarze pobierali organy ze zwłok dzieci

Jak podaje Gazeta Wyborcza, jeden z norweskich profesorów tłumaczył, że każdy, kto słyszał płacz rodziców po stracie dziecka, powinien zrozumieć motywację lekarzy. Ale norweski Instytut Zdrowia Publicznego wszczął kontrolę i natychmiast wstrzymał…
Gazeta Wyborcza
Prasa
Redakcja

Sondaż: lekarze sceptycznie o wypisywaniu recept przez pielęgniarki

30 proc. lekarzy różnych specjalności ankietowanych przez portal Konsulium24.pl twierdzi, że uzyskanie uprawnień do ordynacji leków i wypisywania leków przez pielęgniarki nie będzie miało wpływu na zdrowie pacjentów, 14 proc. uważa,…
konsylium24.pl
Prasa
Redakcja

Oświadczenie Falck Medycyna po karambolu w Kowiesach

Zarząd Falck Medycyna sp. z o.o. nie podjął się oceny faktów, pozostawiając jej dokonanie właściwym i kompetentnym organom oraz służbom. "Pozostajemy jednak w przeświadczeniu, że dyskusja w środowisku medycznym na temat medycznych działań…
Dzinnik Bałtycki
Prasa

Tradycyjne zwolnienie lekarskie stopniowo będzie…

Pakiet Arłukowicza wprowadzany w pośpiechu. Czym…